Λιπαντικά G-Energy

Πλήρως συνθετικό, ειδικά σχεδιασμένο για οχήματα Ασίας και της Βόρειας Αμερικής

G-ENERGY FAR EAST

0W-20

G-Energy-Far-East-0W-20-1L.png

Πλήρως συνθετικό, ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε κινητήρες της Renault

G-ENERGY SERVICE LINE R

5W-30

G-ENERGY SERVICE LINE R 5W-30 1L.png

Πλήρως συνθετικό, λάδι κινητήρα υψηλής απόδοσης

G-ENERGY F SYNTH C2/C3

5W-30

G-Energy-F-Synth-C2C3-5W-30-1L-IT.png

Πλήρως συνθετικό, παρέχει βελτιωμένη απόδοση ιξώδους, τριβής και πτητικότητας

G-ENERGY SYNTHETIC

SUPER START 5W-30

G-ENERGY SYNTHETIC SUPER START 5W-30 4L.

Πλήρως συνθετικό, παρέχει προστασία από τον σχηματισμό ιζήματος για κινητήρες με πολλά χιλιόμετρα

G-ENERGY SYNTHETIC

LONG LIFE 10W-40

G-Energy-Synthetic-Long-Life-10W-40-4L.p

Υψηλής απόδοσης ημισυνθετικό λάδι κινητήρα

G-ENERGY S SYNTH

15W-40

G-Energy-S-Synth-15W-40-4L.png